Przedstawiciel Handlowy ds. Sprzedaży Energii Elektrycznej, Gazu Ziemnego, OZE