Barometr zawodów, stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim