Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Nakło nad Notecią
Ogłoszenie o naborze Nr 48345

Warunki pracy

•praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
•budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób
z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • weryfikacja deklaracji podatkowych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym,
 • badanie zasadności zwrotu podatku / zwrotu nadpłaty,
 • pozyskiwanie i analizowanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, informacji o wydatkach i wartościach zgromadzonego mienia przez podatnika,
 • wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,
 • wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień bądź do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas weryfikacji deklaracji i zeznań podatkowych,
 • typowanie podmiotów do kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej,
 • analizowanie realizacji zadań w podstawowych obszarach działalności urzędu,
 • analizowanie oświadczeń majątkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ